اقامت ترکیه

جهت اقامت در ترکیه روش‌های متفاوتی از طریق کار، تحصیل، سرمایه گذاری، پناهندگی، ازدواج، تولد وجود دارد. شما می‌توانید با مراجعه به هدلینگ ملاصدرا و با مشورت گرفتن از کارشناسان ما، امکان اقامت مورد نظر خود را بررسی کنید.

اگر قصد ماندن در ترکیه و شروع به تجارت خود یا خرید یک ملک را دارید ممکن است برای اجازه اقامت خود اقدام کنید. در اینجا نیاز به حداقل مقدار سرمایه گذاری نیست. شما فقط باید اثبات کنید که مالک یک ملک هستید یا در حال راه اندازی یک تجارت هستید و اینکه شما پول کافی برای زندگی در این کشور را دارید. ممکن است بستگان شما (همسر و فرزندانتان) برای ویزای خانوادگی اقدام کنند، زمانی که شما اجازه اقامت خود را می‌گیرید. این مجوز برای حداکثر دو سال صادر می‌شود که قابل تمدید است و شما می‌توانید تجارت خود را راه اندازید یا مالک یک ملک شوید. ماندن در کشور ترکیه حداقل در 184 روز در هر سال، یک مالیاتی را شامل می‌شود و شما باید درآمد کافی داشته باشید تا بتوانید خود و خانواده خود را حمایت کنید. بعد از هشت سال اقامت قانونی، ممکن است شما برای یک مجوز اقامت بلند مدت اقدام کنید که به شما اجازه می‌دهد به طور نامحدود در این کشور زندگی کنید. برای واجد شرایط بودن، شما نباید هیچ کمک اجتماعی را از موسسات دولتی در سه سال گذشته‌ی قبل از تقاضا دریافت کنید، منابع مالی پایدار و کافی و سوابق کیفری پاک داشته باشید. به جای مجوز اقامت بلند مدت، بعد از تنها پنج سال از اقامت قانونی با یک وقفه کمتر از شش ماه ممکن است برای شهروندی اقدام کنید. شما باید روابط خود را با کشور اثبات کنید، به هیچ عنوان مرتکب جرم نشده باشید، بیماری جدی نداشته باشید و درآمد کافی برای حمایت از خود و وابستگان خود داشته باشید. علاوه بر این، شما باید در یک مصاحبه برای اثبات توانایی صحبت کردن به زبان ترکی شرکت کنید.