اقامت عمان

خارجی‌هایی که می‌خواهند در عمان زندگی و کار کنند، معمولا باید توسط یک کارفرما یا افراد خانواده حمایت شوند. برای بدست آوردن ویزای اقامت به عنوان یک کارمند، شما به یک اسپانسر محلی و یک مجوز کار از وزارت کار نیاز دارید. با این حال الزامات بر حسب ملیت متفاوت است و ممکن است در مدت کوتاهی تغییر کنند. بنابراین بهتر است همیشه با سفارت بررسی کنید.

هنگامی که کارفرمای شما از شما حمایت می‌کند، شما می‌توانید حمایت مالی را برای اعضای خانوادتان ترتیب دهید. دو گزینه‌ی حمایت مالی خانواده موجود است: ویزای پیوستن خانواده یا ویزای اقامت خانواده. فرزندان زیر سن 21 سال می‌توانند تحت حمایت قرار گیرند. همچنین مهاجران ممکن است در مورد اقدام برای ویزای پیمانکاری یا ویزای اقامت سرمایه گذاری واجدشرایط باشند.