شرايط عمومي تشخيص صلاحيت پيمانكاران حقوقی و حقیقی

شرايط عمومي تشخيص صلاحيت پيمانكاران حقوقی و حقیقی

 • تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران؛
 • نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر؛
 • داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت سربازي؛
 • عضويت در سازمان استان؛
 • نداشتن سابقه محروميت، محكوميت يا ممنوعيت از فعاليت هاي پيمانكاري؛
 • عدم اشتغال به كار در شركتهاي مشاوره و عدم عضويت در هيأت مديره شركتها و مؤسسات مهندسين مشاوره فعال در رشته مرتبط با درخواست متقاضي براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران.

شرايط عمومي تشخيص صلاحيت پيمانكاران حقوقي:

 • شركت در سازمان ثبت شركتها به ثبت رسيده باشد؛
 • نداشتن محروميت، محكوميت يا ممنوعيت از انجام كارهاي پيمانكاري؛ • عضويت در سازمان استان؛
 • هيچكدام از شركاء يا مديران شركت يا مؤسسه داراي سهام يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي مهندسين مشاور عضو سازمان نباشند.

 نحوه تقاضاي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران حقيقي و حقوقي:

 متقاضي بايد فرم تقاضاي رتبه بندي خود را تكميل و به همراه مدارك و مستندات به واحد رتبه بندي تحويل و رسيد دريافت نمايد.

ياد آوري: صحت مدارك ارائه شده از طرف متقاضي توسط كميته استعلام مي گردد.

 شاخص طبقه بندي پيمانكاران حقيقي:

طبقه حداقل امتیاز مورد نیاز
1 1300
2 1000
3 750
4 500
5 300

شاخص رتبه بندي پيمانكاران حقوقي:

طبقه حداقل امتیاز مورد نیاز
1 9600
2 8300
3 6500
4 4900
5 3540
6 2070
7 1110
8 510

حدود خدمات و وظايف پيمانكاران حقيقي و حقوقي:

 • اجراي طرحها و پروژه ها

1- عمليات اجرايي

2- مديريت انجام عمليات اجرايي

 • نقشه برداري و مميزي

گرايش رتبه بندي پيمانكاران حقيقي و حقوقي:

 • امور زراعي؛
 • امور باغباني؛
 • امور جنگل؛
 • امور مرتع، آبخيزداري و بيابان زدائي؛
 • صنايع كشاورزي، چوب و كاغذ و مكانيزاسيون؛
 • شيلات و آبزيان، اجراي سايتهاي پرورش آبزيان؛
 • نگهداري و فرآوري، درجه بندي و بسته بندي محصولات كشاورزي؛
 • بهسازي و اصلاح اراضي
 • احداث و راهبري تأسيسات آبياري و زهكشي و آبياري تحت فشار؛
 • ايجاد پارك، فضاي سبز و نگهداري آن؛
 • دامپروري؛
 • امور گياهپزشكي؛
 • خدمات آزمايشگاهي ( خاكشناسي- گياهپزشكي)؛
 • آب و خاك و امور زيربنائي؛
 • محيط زيست طبيعي؛
 • ترويج و آموزش روستائيان و بهره برداران؛

ياد آوري (1) : هر عضو حقيقي حداكثر در دو گرايش از گرايشهاي فوق متناسب با رشته تحصيلي دانشگاهي خود و میزان سابقه کار      مي تواند تقاضاي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي نمايد.

يادآوري (2): هر عضو حقوقي مي تواند حداكثر در ده گرايش از گرايشهاي فوق با توجه به برخورداري از نيروي كارشناسي شاغل تمام وقت درخواست رتبه بندي نمايد.

عوامل امتياز آور پيمانكاران حقيقي:

 • سابقه کار مرتبط به صورت بیمه؛
 • قراردادهاي انجام كار پيمانكاري؛
 • دوره هاي آموزشي؛
 • آزمون ادواري؛

يادآوری: هر عضو حقيقي براي تشخيص صلاحيت در طبقه پنج بايد حداقل داراي دوسال سابقه کار مفید و موًثر تخصصی باشد یا دوره کارورزی سازمان نظام مهندسی را گذرانده باشد یا فوق لیسانس باشد.

عوامل امتياز آور پيمانكاران حقوقي:

 • سابقه كار مفيد و مرتبط مديرعامل، اعضاء هيئت مديره و پرسنل شاغل تمام وقت ؛
 • ميزان كارهاي انجام شده شركت؛
 • دارائيهاي شركت (امكانات، تجهيزات، ماشين آلات و نقدينگي)

ياد آوري (1) : ارائه تمامي مدارك و مستندات مرتبط به همراه فرم تقاضا ضروري است .

يادآوري (2) : هر عضو حقوقي براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي در رتبه هشت بايد يك كارشناس با سابقه كار حداقل 2 سال در گرايش مربوط داشته باشد.