رتبه بندی انفورماتیک

عامل رضایت مشتری یکی از شرایط اخذ رتبه برای شرکتهای انفورماتیکی می باشد. دبیرخانه شورا باید شیوه های تبدیل رضایت مشتری به ملاک های کمی را تعیین کند . و این کار را باید در اولویت قرار دهد زیرا شرکتها به محض گرفتن رتبه یک دیگر به رضایت مشتری اهمیتی نمی دهند.

به طور کل رضایت مشتری، تعداد نیروی متخصص و میزان مبلغ قراردادهای شرکتهای انفورماتیکی برای ارائه مدرک و رتبه به این شرکتها مورد بررسی قرار می گیرد.

رتبه انفورماتیک از رتبه 1 تا 7 ارائه می شود. که رتبه 7 کمترین رتبه و پایین ترین امتیازرا دارد و رتبه  1 بالاترین امتیاز را دارد.

شرکتهایی که به عنوان شرکتهای انفورماتیکی احراز صلاحیت و رتبه بندی می شوند که اساسنامه شان در ارتباط مستقیم با فعالیت های انفورماتیکی باشد.