نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی

یکی از تغییراتی که در شرکت های سهامی ثبت شده می تواند صورت بگیرد ، نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی می باشد. در واقع از آنجایی که سهام در این شرکت ها وثیقه طلب طلبکاران می باشد و هیچ ربطی به شخصیت سهامداران و شرکا ندارد قابل انتقال به افراد دیگر می باشد . وسهامداران  می توانند  با  فروش و واگذاری سهام خود ، از شرکت خارج شوند.

در شرکت های سهامی خاص افراد واگذار کننده و گیرنده سهام های با نام باید مالیات خود را به اداره مالیات پرداخت کنند. در واقع در شرکت های سهامی خاص سهام شرکت  به دو صورت می تواند باشد ، سهام با نام و سهام بی نام .

انتقال سهام با نام

برای انتقال سهام های با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت اقدام به ثبت کرد و به نام سهامدار جدید منتقل کرد. در واقع خود فرد انتقال دهنده یا وکیل قانونی او باید برگه انتقال سهام را  امضا کند. در موردی که تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال‎گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال‎گیرنده یا وکیل قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. بنابراین انتقال‎گیرنده مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام خواهد بود و انتقال‎دهنده سهام مسئولیتی ندارد. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق انجام گیرد از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. بعد از انتقال سهام ، انتقال دهنده و گیرنده سهام باید به اداره مالیات حضورا مراجعه کنند و مالیات خود را پرداخت نمایند .

انتقال سهام بی‎نام

سهام بی‎نام به ‎صورت سند در وجه حامل تنظیم می‎‎شود و مالک این‎گونه سهام شخصی است که آن را در اختیار دارد. نقل و انتقال سهام بی‎نام با قبض و اقباض انجام می‎شود و نیاز به انجام تشریفات به‎خصوصی ندارد. برابر ماده۳۰ ل.ق نقل و انتقال گواهینامه موقت سهم نیز پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، با قبض و اقباض انجام می‎گیرد.

با بی نام کردن سهام، جهت نقل و انتقال آن نیازی به حضور در دارایی نمی باشد و از درد سرهای گرفتن گواهی مالیات کاسته می شود .

سهام غیرقابل انتقال

مدیران شرکت باید حتما تعداد سهامی که در اساسنامه تعیین شده را دارا باشند و حق ندارند تعداد سهام آنها کمتر از آن تعداد معین شده باشد بنابراین مدیران وقتی می توانند سهام خود را منتقل کنند که مازاد بر تعداد مشخص شده سهام داشته باشند و حداکثر همان تعداد مازاد سهام را می توانند انتقال دهند . اگر بخواهند تعداد بیشتری سهام را منتقل کنند که تعداد سهام باقی مانده آنها پس از انتقال کمتر از تعداد تعیین  شده باشد باید سلب سمت بشوند .

مدارک لازم جهت نقل و انتقال شرکت های سهامی خاص :

  • کپی برابر اصل شناسنامه ی همه ی سهامداران پیشین و سهامداران جدید
  • کپی برابر اصل کارت ملی همه ی سهامداران پیشین و سهامداران جدید
  • کپی آگهی تاسیس شرکت
  • کپی روزنامه رسمی شرکت
  • کپی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود تغییرات شرکت