ثبت شرکت تعاونی

هر گاه تعدادی از افراد یک صنف یا کسانی که تناسبی مشابه دارند، برای رسیدن به یک هدف مشترک همانند تهیه مسکن، کسب اعتبار، یا دریافت وام بخواهند شرکتی تاسیس نمایند، نوع ثبت شرکت آن ها باید تعاونی باشد.

در نام شرکت تعاونی، حتما باید عنوان “تعاونی” ذکر شود. بطور کلی، دو نوع شرکت تعاونی داریم:

  1. شرکت تعاونی تولیدی: شرکتی که یک واحد تولیدی بحساب آمده و در امور کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران، روستایی و عشایری فعالیت دارد.
  2. شرکت تعاونی توزیعی: شرکتی که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات، و سایر نیازمندی های اعضا فعالیت می نمایند.