ایزو (ISO) چیست؟

سازمان بین‌المللی استاندارد سازی (The International Organization for Standardization) که به اختصار (ISO) شناخته می‌شود، موسسه بین‌المللی تعیین استاندارد متشکل از نمایندگان مؤسسات استاندارد سازی ملی از جمع کشورهای مختلف و عضو در این سازمان در سراسر جهان است.  این سازمان غیردولتی و غير انتفاعي که یعنی هر یک از اعضای آن الزاما نماینده ملی کشور خود نیستن، در سطح وسیع به وضع استانداردهای کلی و جزئی برای هماهنگ کردن استانداردهای متفاوت جهانی می‌پردازد. در عمل ایزو به صورت یک کنسرسیوم، از طریق ارتباطات قوی با دولت‌ها فعالیت می‌کند. به عبارتی دیگر، این سازمان به ترویج جهانی استانداردهای اقتصادی و صنعتی می‌پردازد تا مبادلات صنایع و فنون مختلف را در یک راستا هماهنگ کند. به عبارت دیگر وظیفه ی سازمان بین المللی ایزو تعیین و وضع استانداردهای جهانی (صدور گواهینامه ایزو) بنا به خواسته و شرایط قانونی همه ی کشور ها، به خاطر یکسان سازی همه ی فرآیند های تولید و بالا بردن کیفیت و روال انجام کارها، با هدف آسان سازی و تسهیل بخشیدن به امر تولید و توسعه ی روز افزون خدمات و تولیدات، و به دلیل حمایت از تولید کننده و مصرف کننده می باشد.

استانداردهای ایزو عمومی

استانداردهای ایزو عمومی تمامی حوزه های فعالیت کاری را در برگرفته، برای همه شرکت ها کاربرد داشته و الزامات بیان شده درونشان برای تمامی حوزه های کاری ، مورد استفاده قرار می گیرد و مرتبط و منطبق با تمامی سازمانها با حوزه های کاری مختلف است.

استانداردهای ایزو تخصصی

انواع استانداردهای ایزو تخصصی که این گروه، گروه بزرگی از انواع استانداردهای مدیریتی هستند را تشکیل می دهند. استاندارد ایزو تخصصی که متناسب زمینه فعالیت سازمان مشخص می شود مثلا شرکتهایی که در حوزه صنایع غذایی فعالیت می کنند بایستی ایزو 2200 را با عنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی طراحی و پیاده سازی کنند. در خصوص شرکتهایی که در خصوص صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می کنند استاندارد ایزو 29001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی منتشر گردیده ، در خصوص صنایع و تجهیزات پزشکی ایزو 13485 منتشر شده و کاربرد دارد، ایزو 27001 تحت عنوان سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و انواع استاندارد ایزو تخصصی دیگر.

پیاده سازی گواهی ایزو

پیاده سازی ایزو با توجه به مستندات هر استاندارد انجام می شود و میزان سختگیری در خصوص پیاده سازی  با توجه نوع مرجع صادر کننده ایزو نیز متفاوت است. چنانچه مرجع صادر کننده ایزو IAF باشد و در نهایت از سوی CB صادر شده باشد که تحت نظر AB هایی هستند که تحت نظارت نهاد بین المللی اعتبار دهندگان IAF فعالیت می کنند و از قوانین آنها تبعیت می کنند مراجع سختگیری بیشتری در خصوص پیاده سازی ایزو می کنند که اگر مدیران تصمیم گیرنده آگاه باشند با رغبت قبول کرده و پیاده سازی را انجام می دهند.

مراحل ذکر شده جهت استاندارد ایزو بوده که به صورت کلی در ذیل بیان میگردد:

فاز شناخت  : در این فاز ابتدا مستندات سازمان بررسی شده و گزارشی جهت ارائه به مدیریت ارشد تهیه می گردد که میزان فاصله سازمان با استاندارد ایزو مورد نظر را مشخص می نماید. سپس اطلاعاتی از شرکت مورد نظر دریافت می شود و بوسیله آن اطلاعات شناخت از شرکت مربوطه بدست می آید.

فاز طرح­ریزی:  در این فاز بر اساس گزارش تهیه شده یک سیستم جامع برای سازمان طرح ریزی می گردد که شامل روش های اجرایی،دستور العمل ها و فرم ها می باشد. این بخش به طور دقیقی انجام می شود زیرا کلیه ی برنامه های اجرایی و مشاوره ها و کارهایی که قرار است صورت گیرد با توجه به این بخش انجام می شود. 

 فاز اجرا : بر اساس سیستم طرح ریزی شده کارشناسان شرکت مشاوره ایزو اقدام به اجرای فرم ها و روش های اجرایی می نمایند. در ساعات و روز های خاص و از قبل تهیه شده که با توجه به فاز طرح ریزی صورت گرفته است کارشناسان مربوطه در شرکت مورد نظر حضور پیدا می کنند و مشاوره های لازم را انجام داده و بررسی ها ی مورد نیاز را انجام می دهند.

فاز ممیزی داخلی : در این فاز یک بار دیگر سیستم و اجرای آن توسط کارشناسان شرکت به همراه تیم راهبری ایزو بازرسی و مورد بازنگری قرار می گیرد تا در نهایت آماده جهت انجام ممیزی نهایی گردد.

فاز صدور گواهینامه ایزو : این قسمت آخرین مرحله از اجرای استاندارد بوده و در این فاز از ممیزین شرکت گواهی دهنده دعوت می گردد جهت ممیزی و بررسی مستندات ودر نهایت صدور گواهینامه استاندارد ایزو.

در این بخش تمام کار ها و مشاوره های انجام شده در دوره فاز اجرا مورد بازررسی قرار می گیرد و ممیز هر کدام از آن ها را بررسی مینماید.

ممیزی گواهی ایزو

ممیزی یعنی یک فرایند نظام مند، مستقل، سیستماتیک و مدون که برای بدست آوردن شواهد ممیزی و بررسی و ارزیابی آنها به صورت عینی جهت تعیین میزانی که معیارهای ممیزی برآورده می شوند .یکی از ابزار های مورد نیاز جهت ممیزی چک لیست می باشد که ممیز کننده با توجه به الزامات استاندارد نسبت به چک کردن و انطباق ها از آن استفاده می کند و ممیزی کردن بر پایه و اصول مشخصی استوار می باشد. این امر موجب می شود تا ممیزی به عنوان یک ابزار اثربخش و قابل اعتماد جهت پشتیبانی از خط مشی ها و کنترل های مدیریتی درآید و اطلاعاتی را فراهم آورد تا بر مبنای آنها سازمان بتواند عملکرد خود را بهبود بخشد. جهت اطمینان از استقرار سیستم های مدیریتی در هر سازمانی می بایستی ممیزی بصورت دوره ای صورت گیرد .

انواع ممیزی :

ممیزی داخلی ( شخص اول )

 ممیزی خارجی

 ممیزی مشتری ( شخص دوم )

 ممیزی ثبت سیستم ( شخص سوم )

چک لیست ممیزی گواهی ایزو

در همه سازمان ها پس از پیاده سازی ایزو بایستی ممیزی داخلی و سپس خارجی انجام گردد. بنابراین تکمیل چک لیست های ممیزی برای سازمان ها یک امر مهم می باشد.

در فرایند ممیزی و انجام روال ممیزی یک سری فرم و مستندات وجود دارد که یکی از این فرم ها چک لیست ممیزی است. چک لیست ممیزی را قبل از انجام ممیزی تکمیل می کنند. در چک لیست ممیزی مشخص می کنند که چه بندی از استاندارد بایستی مورد بررسی و ممیزی قرار گیرد. در واقع ممیزی براساس چک لیست ممیزی ایزو انجام می شود. بنابراین تکمیل چک لیست ممیزی بسیار مهم است و مواردی که مورد ممیزی می شود را مشخص می کند.

مزایای استقرار گواهی ایزو

آمارها نشان می دهد از مزایای استقرار و ثبت سیستم های مدیریت کیفیت در شرکت ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

83% بهبود کنترل مدیریت گزارش

70% بهبود واقعی در ارائه خدمات به مشتریان

64% موفقیت در انعقاد قرارداد فروش و ارائه خدمات

48% افزایش سهم بازار

تعداد زیادی از شرکت ها و موسسات دولتی از تامین کنندگان خود درخواست ثبت سیستم مدیریتی همچون ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 جهت رعایت حداقل شرایط شرکت در مناقصات و انعقاد قرارداد را دارند. این موضوع بخصوص برای موسسات و شرکتهایی که تمایل به همکاری با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو تجارت جهانی را دارند از اهمیت خاصی برخوردار است. به نحوی که شرط مهم و اساسی در انعقاد قرارداد تامین کننده، ثبت سیستم مدیریتی می باشد.

در حال حاضر در بین صنایع مختلف در داخل کشور ثبت گواهینامه های ISO به عنوان یک نیازمندی بدیهی جهت حفظ توانایی رقابت و کیفیت محصول و رعایت قوانین و مقررات دولتی به شمار می آید و از مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز (الزامات و مستند سازي – مميزي داخلی)
طراحي سامانه مديريت با حضور مدير عامل و تعيين فرآيندها
ارائه گانت چارت براي پروژه و گزارشات لازم به مديريت
تدوين روش ها و دستورالعمل هاي مورد نياز
طراحي سامانه مديريت با حداقل مستندات لازم
دوره آموزشي با عنوان بازآموزي در خصوص سامانه مديريت در هر سال يك بار در مدت اعتبار گواهينامه
يك نوبت مميزي داخلي در هر سال يك بار در مدت اعتبار گواهينامه
تربيت نيروي انساني مورد نياز (نماينده مديريت) جهت هدايت و راهبري سامانه

چرا هلدینگ ملاصدرا

چهل سال سابقه 

نزدیک به نیم قرن تجربه در زمینه ثبت شرکت 

سرعت بالا در انجام خدمات 

انجام امور ثبت برند و شرکت شما در کمترین زمان ممکن 

رتبه یک در زمینه های ثبتی

بهترین در میان بیش از پنجاه شرکت ثبت برند 

کارشناسان مجرب 

بیش از ده ها کارشناس مجرب و حرفه ای در زمینه ثبت برند 

برخی از مشتریان ملاصدرا

سن-استار
هپکو
کانون-ایران-نوین
پاکسان
بانک-شهر
توس-چینی
کومکس
جیرینگ

مشاوره رایگان

متقاضی عزیز، شما می توانید جهت درخواست مشاوره رایگان، با وارد نمودن شماره تلفن خود در فرم زیر و یا از طریق دیگر راه های ارتباطی اعلام شده در صفحه تماس با ما، با کارشناسان هلدینگ بین المللی ملاصدرا تماس حاصل فرمایید.