ثبت شرکت در اروند

اروند منطقه ای در شمال غربی خلیج فارس بوده که شامل شهرهای آبادان، خرمشهر، و مینو شهر می باشد. این منطقه جزو مناطق آزاد محسوب شده و با ثبت شرکت در آن می توان از مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد بهره مند شد.

مزایای ثبت شرکت در اروند

  • معافیت مالیاتی 15 ساله برای هر فعالیت اقتصادی
  • مالکیت خارجی %100
  • حمایت از سرمایه گذاری خارجی
  • سرمایه گذاری بدون محدودیت
  • معافیت گمرگی
  • ورود و خروج بدون ویزا برای اتباع خارجی دارای شرکت ثبت شده

مدارک لازم ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اروند


1. دو نسخه از شرکتنامه با امضاء تمامی شرکاء

2. دو نسخه از تقاضانامه با امضاء تمامی شرکاء

3. دو نسخه از اساسنامه شرکت با مسولیت محدود با امضاء تمامی شرکاء

4. دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسس با امضاء شرکاء

5. تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی شرکاء و مدیران شرکت (در صورتی که شرکاء اتباع خارجی باشند، تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد)

6. دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان

7. ارائه تاییدیه پرداخت حق الثبت به سازمان منطقه

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در اروند


1. دو نسخه از اساسنامه شرکت سهامی خاص با امضاء کلیه سهامداران

2. دو نسخه از اظهارنامه که توسط سرمایه گذار با امضاء کلیه سهامداران

3. دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسس با امضاء سهامداران و بازرسان

4. دو نسخه از صورت جلسه اولین جلسه هیئت مدیره با امضاء کلیه اعضاء

5. تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران، مدیران، و بازرسان (در صورتی که سهامداران خارجی باشد، تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد)

6. تاییدیه یکی از بانک های منطقه به نام شرکت در شرف تاسیس برای حداقل 35 درصد سرمایه (در صورتی که تمام یا بخشی از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد، ارائه ارزیابی قیمت آورده غیر نقدی کارشناس رسمی الزامی است)

7. دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان

8. ارائه تاییدیه پرداخت هزینه حق الثبتبه سازمان منطقه

9. ارائه تصویر مصدق اسناد و مدارک ثبتی (اگر سرمایه گذار شخصیت حقوقی باشد)

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در اروند


1. دو نسخه از اساسنامه شرکت سهامی خاص با امضاء کلیه سهامداران

2. دو نسخه از اظهارنامه که توسط سرمایه گذار با امضاء کلیه سهامداران

3. دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسس با امضاء سهامداران و بازرسان

4. دو نسخه از صورت جلسه اولین جلسه هیئت مدیره با امضاء کلیه اعضاء

5. تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران، مدیران، و بازرسان (در صورتی که سهامداران خارجی باشد، تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد)

6. تاییدیه یکی از بانک های منطقه به نام شرکت در شرف تاسیس برای حداقل 35 درصد سرمایه (در صورتی که تمام یا بخشی از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد، ارائه ارزیابی قیمت آورده غیر نقدی کارشناس رسمی الزامی است)

7. دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان

8. ارائه تاییدیه پرداخت هزینه حق الثبتبه سازمان منطقه

9. ارائه تصویر مصدق اسناد و مدارک ثبتی (اگر سرمایه گذار شخصیت حقوقی باشد)

مدارک لازم برای ثبت موسسات غیر تجاری در اروند


1.   دو نسخه از تقاضانامه ثبت موسسات غیر تجاری

2.   دو نسخه از اساسنامه شرکت

3.   دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسین

4.   تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی موسسین

5.   ارائه مجوز فعالیت از سازمان مربوطه

6.   ارائه تاییدیه پرداخت هزینه های ثبت به سازمان منطقه