ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش


یکی از مناطق آزاد که می توان در آن شرکت ثبت کرد و از مزایای آن بهره مند شد، جزیره کیش می باشد. مزایای ثبت شرکت در کیش عبارتند از:

  • معافیت مالیاتی 15 ساله برای هر فعالیت اقتصادی
  • مالکیت خارجی %100
  • حمایت از سرمایه گذاری خارجی
  • سرمایه گذاری بدون محدودیت
  • معافیت گمرگی
  • ورود و خروج بدون ویزا برای اتباع خا رجی دارای شرکت ثبت شده

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در کیش


1- دو نسخه از اظهارنامه شرکت با امضاء تمامی سهامداران

2- دو نسخه از اساسنامه شرکت با امضاء تمامی سهامداران

3- دو نسخه از صورت جلسه مجمع موسس با امضاء کليه سهامداران و بازرسان

4- دو نسخه از صورت جلسه اولین جلسه هیات مدیره با امضاء کلیه مدیران

5- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران، سهامداران، و بازرسان (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند، آگهی روزنامه رسمی باید ارائه شود)

6- تاییدیه یکی از بانک های جزیره کیش حاکی از پرداخت لااقل 35 درصد سرمایه

7- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری (در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد)

8- فتوکپی مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت صادر شده توسط مديريت بازرگانی

9- تاییدیه هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک

10- پلمپ دفاتر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه)

تذکر مهم: با توجه به تجربیات موسسه ملاصدرا، قبل از تکمیل مدارک باید موافقت امور حقوقی در مورد نام شرکت اخذ شود. بعلاوه، مدارک ارائه شده باید تایپ شده و اوراق دست نویس باید با خط خوش و خوانا، بدون قلم خوردگی یا لاک گرفتن، و با قلم واحد نوشته شوند.

مراحل ثبت شركت در کیش


– دريافت دفترچه هاي ثبت شركت در کیش از ثبت ملاصدرا صادره از اداره ثبت شركت ها و امضاء صفحات مربوطه توسط كليه اعضاء

– قبل از تكميل دفترچه ها، يكسري كپي از صفحه 1 تا صفحه 8 جهت چك نويس

– تكميل دفترچه ها پس از تأييد چك نويس

– تعيين نام برای شرکت

– واريز هزينه هاي ثبتي به حساب سازمان منطقه آزاد كيش

– تشكيل پرونده برای شرکت

– مراجعه وکلای موسسه ملاصدرا بعنوان نماینده فرد متقاضی، به شركت سرمايه گذاري جهت دريافت قرارداد صندوق پستي

– مراجعه وکیل موسسه ملاصدرا به مديريت بازرگاني و اخذ مجوز موقت فعاليت اقتصادي جهت ثبت شركت

– ارائه مجوز موقت به اداره ثبت شركت ها و دريافت آگهي تأسيس شركت