شرکت سهامی خاص

زمانی که چند نفر جهت تاسیس یک شرکت، بخواهند به عنوان شرکای آن به میزان سهم خود در آن مسئولیت داشته باشند، باید آن را با عنوان شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند.

شرکت سهامی خاص حداقل از 3 سهامدار و 2 بازرس تشکیل شده که در آن سرمایه اولیه به سهام تبدیل می گردد. همچنین، هر یک از سهامداران به میزان سهم خود در آن مسئولیت و تعهد دارند.

نکته 1: هنگام انتخاب نام برای شرکت خود، باید قبل یا بعد آن، عبارت “سهامی خاص” عنوان شود.

نکته 2: به هیچ عنوان نباید بازرسان با سهامداران نسبت خویشاوندی داشته باشند.

نکته 3: باید 35% از میزان سرمایه اولیه شرکت در یک حساب بانکی به نام شرکت بلوکه شده و این مبلغ تنها پس از ثبت شرکت، قابل برداشت می باشد.

نکته 4: حداقل سرمایه اولیه برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد.