سیستم علامت تجاری بین المللی – مادرید

سیستم مادرید یک راه حل آسان و مقرون به صرفه برای ثبت و مدیریت علامت تجاری جهانی میباشد. شما میبایست یک درخواست را پرونده سازی کرده و برای اعمال درخواست در بیشتر از 122 کشور مقداری هزینه پرداخت کنید. همچنین میتوانید از طریق یک سیستم متمرکز، علامت تجاری جهانی خود را اصلاح، تجدید و یا گسترش دهید. امتیاز سیستم مادرید در این است که با ارائه یک فرم اظهارنامه بینالمللی، قادر خواهید بود در 73 کشور طرف قرارداد یا تعدادی از آنها که بسته به انتخاب خود شما میباشد، از علامت تجاری خود حمایت کنید. سیستم مادرید درخواست شما را به کشورهای مربوطه ارسال میکند و دولتها در صورت تایید علامت تجاری شما با مقررات و منافع ملی خود، از علامت تجاری شما به مدت 20 سال حمایت میکنند. این بدین معنی میباشد که شما دیگر نیاز به ثبت نام در هر کشور به صورت جداگانه ندارید.