خدمات مالی و حسابداری

امروزه، دسترسي به اطلاعات مالي به منظور پاسخگويي به واحدهای درون سازماني و برون سازماني، و نیز تصميم گيري هاي اقتصادي آگاهانه از ضرورت هاي رشد اقتصادي در بخش خصوصي و دولتي به شمار مي‌ روند.

از طرف ديگر دولت، صاحبان سرمايه، اعتبار دهندگان، و ديگر استفاده كنندگان جهت تصميم گيري در زمينه سرمايه گذاري، نگهداري سهام، اعطاي وام، ارزيابي عملكرد مديران، و غیره به اطلاعات مالي معتبر، مرتبط، و قابل فهم نياز دارند.

از این رو، هلدینگ بین المللی ثبت ملاصدرا نیازهای مشتریان خود را به خوبی درک کرده و یک دپارتمان مالی را جهت خدمات رسانی بهتر به آن ها، تشکیل داده است.