اختراع با شرایط خاص

یکی دیگر از خدمات ثبت ملاصدرا، ثبت اختراع حقوقی می‌باشد. ثبت اختراع در واقع اعطای حق مالکیت مخترع است که توسط اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری صادر می‌شود. شخصی که اختراع خود را به ثبت می‌رساند می‌تواند حقیقی یا حقوقی باشد. به گفته کارشناسان ثبت ملاصدرا سه نوع اختراع وجود دارد: 1- اختراع سودمند: ممکن است به هر کسی که فرآیند، ماشین آلات، ماده تولیدی، یا ترکیب مواد یا هرگونه پیشرفت جدید و مفید در آن را کشف کند، اعطا شود. 2- اختراع طراحی: ممکن است به هر کسی که یک طرح جدید، اصلی و زینتی را برای یک محصول تولیدی اختراع کند، اعطا شود. 3- اختراع گیاهی: ممکن است به کسی اعطا شود که هر نوع گیاه متمایز و جدیدی را اختراع یا کشف و تولید مثل کند. کارشناسان هلدینگ ملاصدرا برای ترویج پیشرفت علم و هنرهای مفید، با تضمین حق انحصاری نویسندگان و مخترعان در نوشتارها و اکتشافات مربوط به آنها اقدامات لازم را جهت ثبت اختراع حقوقی انجام می‌دهند. قانون ثبت اختراع، موضوعی را که ممکن است برای آن حق ثبت اختراع گرفته شود و همچنین شرایط ثبت اختراع را مشخص می کند. دفاتر ثبت اختراعات و علائم تجاری کشور ایران قانون مربوط به اعطای اختراع ثبت شده و سایر مقررات مختلف مربوط به حق ثبت اختراع را در بر دارند. هلدینگ ملاصدرا که یک موسسه ثبت نیز می‌باشد، مشرف به تمامی قوانین ثبت اختراع حقوقی و حقیقی است و آنها را به درستی اجرا می‌کند. قانون ثبت اختراع زمینه کلی موضوعی را که می‌تواند ثبت اختراع شود و شرایطی را که می‌تواند حق ثبت اختراع را بدست آورد مشخص می‌کند.
هر شخص حقوقی یا حقیقی که هر فرآیند، ماشین آلات، ساخت یا ترکیب مواد جدید یا هرگونه پیشرفت جدید و مفید در آنها را ابداع یا کشف کند، می‌تواند حق ثبت اختراع را کسب کند. کلمه فرآیند توسط قانون به عنوان یک پروسه، عمل یا روش تعریف شده است و در درجه اول شامل فرآیندهای صنعتی یا فنی است. هلدینگ ملاصدرا تمامی مراحل و پروسه‌های ثبت اختراع را به طور کامل برای مشتریان خود انجام می‌دهد. به گفته کارشناسان ملاصدرا، قانون ثبت اختراع مشخص کرده است که موضوع باید کارآمد باشد. اصطلاح کارآمد در این ارتباط به این شرط گفته می‌شود که موضوع مورد نظر هدف مفیدی داشته باشد و همچنین شامل عملیاتی باشد، یعنی دستگاهی که برای انجام هدف مورد نظر کار نکند، مفید خوانده نمی‌شود و بنابراین حق ثبت اختراع داده نمی‌شود. مشاوران ملاصدرا می‌توانند اطلاعات تکمیلی را در زمینه مفید بودن یا نبودن اختراع در اختیار شما بگذارند. شما می‌توانید اختراعات خود را هم به صورت حقوقی و هم به صورت حقیقی در اداره ثبت اختراعات ایران به ثبت برسانید و هم می‌توانید به صورت بین المللی آن را ثبت کنید.
در جهان امروز اختراعات بیشماری در حال وقوع است. این در حالی است که هر شخص بایستی اختراع خود را با نام و نشانی خود در جهان ثبت کند و آن را به مرحله تجاریسازی برساند و وارد بازار کند. از نظر کارشناسان ملاصدرا این اختراع زمانی مورد حمایت قانون قرار میگیرد که دارای نوآوری و ابتکار باشد، در صنعت و حرفه خاصی مورد استفاده قرار گیرد و جدید باشد. همچنین مالک آن بعد از ثبت اختراع از حق و حقوق خاصی بهرهمند میشود. برخی از دانشجویان و مخترعان می‌خواهند که اختراع خود را در سطح بین المللی به ثبت برسانند. سازمانی به نام وایپو وجود دارد که 153 کشور عضو آن هستند و مخترعان به صورت بین المللی می‌توانند اختراع خود را در آنجا به ثبت برسانند. کشور ایران نیز یکی از اعضای وایپو می‌باشد. هلدینگ بین المللی ملاصدرا با توانایی و قابلیت بالا می‌تواند به راحتی اختراع شما را به صورت بین المللی در وایپو به ثبت برساند. در این راستا واحد حقوقی هلدینگ بین المللی ملاصدرا به عنوان حامی حقوقی مخترعین عزیز کشور، در صورت کپی برداری از طرح و اختراع ثبت شده شما در وایپو ، از اختراع ثبت شده مخترعین در ایران و سایر کشورهای عضو وایپو حمایت می‌نماید. اختراع ویژه ملاصدرا که تنها مربوط به ثبت ملاصدرا می‌باشد به این دلیل فراهم شده است که ثبت اختراع شما را چه به شکل حقوقی و چه به صورت حقیقی در اداره ثبت اختراع ایران یا در ثبت بین الملل، تضمین می‌کند. انتخاب اختراع ویژه این مزیت را در اختیار مشتری قرار می‌دهد که در صورت به ثبت نرسیدن اختراع، وجه مشتری عودت خواهد شد.