مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی


– مشورت با مشاوران هلدینگ ملاصدرا

– مراجعه وکلای موسسه ملاصدرا به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست صدور مجوز برای ثبت شرکت پس از درخواست فرد متقاضی

– تکمیل فرم تقاضای تعیین نام توسط فرد متقاضی

– تائید نام شرکت توسط واحد ثبتی بعد از استعلام های مربوطه

– ارائه مجوز سرمایه گذاری به فرد متقاضی توسط واحد مربوطه و در صورت نیاز معرفی به سایر نهادها جهت اخذ مجوزهای لازم

– ارائه مدارک ثبتی به سرمایه گذار توسط موسسه ملاصدرا

– تکمیل مدارک توسط شخص متقاضی و ارائه آن به واحد ثبتی

– بررسی، کنترل، و تصحیح مدارک توسط موسسه ملاصدرا

– پرداخت حقوق ثبتی به بانک توسط سرمایه گذار و ارائه فیش آن به هلدینگ ملاصدرا

– ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکت ها

– پلمپ دفاتر تجاری

– ارائه یک نسخه از مدارک ثبتی ممهور شده به سرمایه گذار

– ارائه یک نسخه از آگهی به واحد صادر کننده مجوز جهت اقدامات آتی