ثبت شرکت بازرگانی

ثبت شرکت بازرگانی

شرکت های که هدف و نوع فعالیت آنها ، خرید و فروش، توزیع ، واردات و صادرات اجناس مجاز بازرگانی و یا برگزاری نمایشگاه ها و سمینار ها و همایش های داخلی و خارجی می باشد. شرکت های بازرگانی محسوب می شود. همه ی تجار و بازرگانان شرکت های خود را تحت عنوان ثبت شرکت بازرگانی به ثبت می رسانند و البته در این نوع شرکت ها باید موضوع شرکت بازرگانی انتخاب و درج شود سپس با توجه هدف ، تعداد اعضا و …. باید نوع شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت سهامی خاص انتخاب شود .
بعد از ثبت شرکت بازرگانی باید ابتدا به اخذ پلمپ دفاتر و کد اقتصادی پرداخت و سپس کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی اخذ شود . و پس از آن در سامانه اتاق بازرگانی اطلاعات شرکت و مدیر عامل و اظهارنامه شرکت ثبت شود.

ثبت شرکت بازرگانی

ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود

1- حداقل 2 نفر عضو و شریک( که به سن قانونی رسیده باشند ) برای تاسیس شرکت لازم می باشد .
2- میزان حداقل یک میلیون ریال برای سرمایه اولیه شرکت بازرگانی
3- پرداخت یا متعهد شدن همه ی شرکا برای پرداخت سرمایه اولیه شرکت
4- مدیر عامل شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود باید حداقل مدرک تحصیلی دیپلم داشته باشد .
5- سن مدیر عامل شرکت نباید کمتر از 23 سال باشد .
6- 20 الی 25 روز کاری زمان برای ثبت شرکت بازرگانی لازم است .

ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص

1- حداقل 3 نفر عضو و شریک برای اعضای هیئت مدیره و 2 نفر بازرس (که به سن قانونی رسیده باشند ) برای تاسیس شرکت لازم می باشد . ( بازرسین نباید به هیچ عنوان از اعضای شرکت باشند و نسبت فامیلی با اعضا داشته باشند )
2- حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه برای ثبت شرکت سهامی خاص لازم است .
3- میزان 35 درصد سرمایه اولیه شرکت باید نقدا در یک حساب بانکی به نام شرکت به مدت دو هفته بلوکه شود .
4- مدیر عامل شرکت بازرگانی سهامی خاص باید حداقل مدرک تحصیلی دیپلم داشته باشد .
5- سن مدیر عامل شرکت نباید کمتر از 23 سال باشد .
6- 20 الی 25 روز کاری برای ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص لازم زمان لازم است .

مدارک لازم برای ثبت شرکت بازرگانی چیست ؟

1- کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده همه ی اعضای هیئت مدیره و شرکا ( برای اعضای حقوقی شرکت کپی آخرین آگهی تاسیس شرکت لازم است ) .
2- اخذ و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای همه ی اعضای شرکت بازرگانی
3- اخذ مجوز های مورد نیاز در صورت مجوزی بودن موضوع
4- امضای اقرارنامه توسط همه ی اعضای شرکت بازرگانی
5- دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره و صورتجلسه مجمع موسسین
6- دو نسخه شرکت نامه ، تقاضانامه ، اساسنامه شرکت که به امضای همه ی اعضای شرکت رسیده باشد .
7- تنظیم وکالتنامه و امضای آن برای انجام امور توسط ثبت شرکت ملاصدرا