ثبت شرکت ساختمانی

ثبت شرکت ساختمانی

افرادی که زمینه فعالیت آنها فعالیت های ساختمانی و پیمانکاری می باشد ، برای ثبت شرکت باید به ثبت شرکت ساختمانی بپردازند. یعنی موضوع فعالیت شرکت ، فعالیت ها و خدمات ساختمانی بیان شود. شرکا پس از تصمیم به ثبت شرکت ساختمانی ، باید در مورد نوع شرکت خود تصمیم بگیرند که شرکت خود را با مسئولیت محدود یا سهامی خاص ثبت کنند . که شرایط  هر کدام از این نوع از شرکت ها در زیر بیان شده است .

شرایط ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود چیست ؟

 • حداقل 2 نفر عضو برای تشکیل شرکت لازم است
 • میزان حداقل یک میلیون ریال برای سرمایه اولیه شرکت
 • پرداخت یا متعهد شدن همه ی شرکا برای پرداخت سرمایه اولیه شرکت
 • 20 الی 25 روز کاری زمان برای انجام پروسه های اداری ثبت شرکت ساختمانی لازم است

ثبت شرکت ساختمانی

شرایط ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص چیست ؟

 • حداقل 3 نفر عضو برای اعضای هیئت مدیره و 2 نفر بازرس برای تشکیل شرکت لازم می باشد . (بازرسین نباید از اعضای شرکت باشند و همچنین با اعضا نسبت فامیلی داشته باشند . )
 • حداقل یک میلیون ریال برای سرمایه اولیه شرکت لازم است
 • میزان 35 % سرمایه اولیه شرکت باید دو هفته در بانک بلوکه شود
 • 20 الی 25 روز کاری زمان برای انجام پروسه های اداری ثبت شرکت ساختمانی لازم است

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ساختمانی چیست ؟

 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضای شرکت ( برای اعضای حقوقی شرکت کپی آگهی تاسیس لازم است )
 • دریافت اصل مدرک گواهی عدم سوء پیشینه
 • امضای اقرارنامه توسط همه ی اعضای شرکت
 • اخذ مجوز های لازم در صورت مجوزی بودن موضوع
 • دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره و صورتجلسه مجمع موسسین
 • دو نسخه شرکت نامه ، تقاضانامه ، اساسنامه شرکت که به امضای همه ی شرکا رسیده باشد .
 • تنظیم وکالتنامه و امضای آن برای انجام امور توسط ثبت شرکت ملاصدرا

 

مراحل ثبت شرکت ساختمانی به چه صورت است ؟

 • تکمیل مدارک لازم و تحویل مدارک به کارشناسان ثبت ملاصدرا
 • تعیین نام اولیه شرکت ( با مشورت کارشناسان ثبت ملاصدرا صورت می گیرد )، تعیین موضوع و میزان سرمایه شرکت ، اعضای هیئت مدیره ، سمت و میزان سهم الشرکه و اعلام همه ی این موارد به کارشنایان ثبت ملاصدرا
 • ثبت اولیه درخواست ثبت شرکت توسط کارشناسان ثبت ملاصدرا
 • تکمیل مراحل ثبت شرکت ساختمانی و تکمیل پرونده
 • انجام واریزی حق الثبت و حق تعیین نام شرکت
 • ارجاع به کارشناس
 • اعلام تایید یا اخطار توسط کارشناس اداره ثبت
 • در صورت دریافت اخطار , رفع نواقص و ایرادات اعلام شده و ارجاع مجدد به کارشناس اداره ثبت شرکتها
 • ارسال شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه شرکت ساختمانی برای موکل جهت امضا
 • انجام واریزی حق الدرج