ثبت موسسه حقوقی

ثبت موسسه حقوقی

برای ثبت یک شرکت با موضوعیت انجام امور حقوقی باید یک موسسه غیر تجاری  ( موسسه حقوقی ) که در موضوع اساسنامه آن “مشاوره حقوقی و انجام امور مربوط به وکالت از طریق وکلای معتبر دادگستری” قید شود ، به ثبت رساند .

برای ثبت یک موسسه حقوقی همانند شرکت مسئولیت محدود  حداقل دو نفر عضو ( باید کارشناس حقوق یا وکلای دادگستری باشند ) و یک میلیون ریال سرمایه اولیه لازم است .

ثبت موسسه حقوقی وابسته  به ارائه پروانه ی تاسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود و تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می باشد.

اعضای موسسه حقوقی چه شرایطی باید داشته باشند

1- مستمرا باید پروانه وکالت خود را تمدید کنند . ( به هیچ عنوان نباید پروانه وکالتشان باطل شود  )

2-  نباید شخصا دفتر وکالت داشته باشند و یا در سایر موسسات حقوقی دیگر عضو باشند .

3- نداشتن سابقه محکومیت کیفری و محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا.

4- عدم اشتهار به فساد و اعمال منافی با شغل و شئونات وکالت .

اگر یکی از اعضای شرکت زمانی حتی یکی از شرایط فوق را نداشته باشد ( فاقد گردد ) از عضویت در موسسه حقوقی محروم و عزل می گردد و اگر با خروج عضو تعداد اعضای موسسه از حد نصاب کمتر شود بقیه اعضا موظفند ظرف مدت سی روز ضمن اعلام به کانون وکلا به جایگزینی یک عضو دارای شرایط فوق اقدام کنند .

تعیین نام موسسه حقوقی

 • برای نام موسسه حقوقی باید یک اسم حداقل 3 سیلابی انتخاب کرد .
 • در ابتدای نام انتخاب شده باید کلمه ی موسسه ذکر شود . البته کلمه ی موسسه جز سیلاب اسم محسوب نمی شود.
 • نام های انتخاب شده باید دارای معنی باشند ( ریشه فارسی داشته و بیگانه و لاتین نباشند ) و همچنین هم معنی با نام شرکت دیگر با حوزه فعالیت حقوقی نباشند .
 • نام انتخاب شده باید مطابق با فرهنگ اسلامی باشد .
 • اسم خاص باشد .( اسم خاص کلمه ای است که می تواند مستقیماَ نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص ، شیء یا مفهومی به کار می رود ) .

مدارک لازم برای ثبت موسسه حقوقی

 • کپی برابر اصل شناسنامه همه ی اعضای هیئت مدیره و شرکا
 • کپی برابر اصل کارت ملی همه ی اعضای هیئت مدیره و شرکا
 • تکمیل و امضای تقاضانامه موسسات حقوقی در دو نسخه
 • تکمیل و امضای اساسنامه موسسات حقوقی در دو نسخه
 • در صورتی که اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره یا سهامداران شرکت باشند . ارائه کپی روزنامه رسمی شخص حقوقی ( شرکت ) و معرفی نامه نماینده ( در سربرگ شرکت )
 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی
 • ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه .
 • ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.
 • حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره ی شرکت باید مدرک تحصیلی کارشناسی حقوقی داشته باشند.