ثبت WIPO

سازمان مالکیت تفکر جهانی یا world intellectual property organization یک انجمن جهانی برای خدمات، سیاست گذاری، اطلاعات و همکاری مالکیت فکری (Intellectual Property=IP) می باشد.

وایپو یک آژانس سازمان ملل می باشد که اعتبار و بودجه لازم را، خود تامین می کند و 193 کشور عضو آن هستند. ماموریت وایپو این است که به یک توسعه متعادل و سیستم IP بین المللی موثر منجر شود که قادر به توسعه نوآوری و خلاقیت برای منفعت همه می باشد. تمامی 193 کشور با استراتژی ها و فعالیت های وایپو در همایشات سالیانه موافقت کرده اند.

وایپو ابداعات و خلاقیت ها را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تمامی کشورها از طریق یک سیستم مالکیت تفکری بین المللی موثر و متعادل ارتقا می بخشد.

وایپو چه کاری را انجام می دهد؟

وایپو به دولت ها، مشاغل و جامعه کمک می کند تا مزیت های IP را بشناسند:

وایپو یک انجمن اداری را برای شکل دادن قوانین IP بین المللی، برای یک جهان در حال تغییر، فراهم می کند. وایپو سرویس های جهانی را برای حمایت از IP در سراسر سرزمین ها فراهم کرده و اختلافات را رفع می کند.

وایپو زیرساخت های فنی را برای ارتباطات سیستم IP و به اشتراک گذاری دانش مهیا می کند. وایپو همچنین برنامه های همکاری و ظرفیت سازی را برای قادر ساختن تمامی کشورها در جهت استفاده از IP برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم می کند. وایپو یک منبع ارجاع جهانی را برای اطلاعات IP ارائه می دهد.

برای عضو شدن در وایپو، یک کشور باید یک سند تصویب یا الحاق را به مدیر کل بسپرد. قرارداد وایپو، عضویت را برای هر کشوری که دارای شرایط ذیل باشد، آزاد گذاشته است:

  1. کشور عضو اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد، یا عضو اتحادیه برن برای حمایت از کارهای ادبی و هنری باشد.
  2. کشور عضو سازمان ملل یا یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد یا آژانس انرژی اتمی بین المللی، یا یک عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری باشد.
  3. کشور از انجمن کل وایپو برای عضو شدن در سازمان، دعوت شده باشد.

ایران در سال 2002 میلادی عضو وایپو شد.

IP چیست؟

مالکیت فکری یا IP به ابداعات ذهن، مانند اختراعات، کارهای هنری و ادبی، طراحی و سمبول ها، اسمها و عکس هایی که در تجارت استفاده می شود، ارجاع داده می شود.

به عنوان مثال، IP توسط حق ثبت اختراع ، حق چاپ و علائم تجاری محافظت می شود که به مردم این امکان را می دهد تا از آنچه آنها اختراع یا خلق می کنند، اعتبار یا منافع مالی بدست آورند.

به وسیله تعادل مناسب بین منافع مبتکران و منافع عمومی وسیع تر، اهداف سیستم IP این است که محیطی را برای خلاقیت و اختراعاتی که می توانند شکوفا شوند، پرورش دهد.