رتبه بندی مشاور

رتبه بندی مشاور

اکثر شرکت هایی که کار خدماتی انجام می دهند ، مانند شرکت های پیمانکاری و مشاور برای تعیین صلاحیت آنها و اخذ و واگذاری امور و پروژه ها به این شرکت ها باید رتبه بندی شوند و گواهی رتبه اخذ کنند .

در سایت ساجات رتبه بندی برای شرکت های مشاور  انجام می شود . مرجع تشخیص صلاحیت اخذ رتبه شرکت های مشاور ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشد . شرکت های مشاور در سه پایه 1 و 2 و 3 رتبه بندی می شوند ، پایه سه کمترین امتیاز و پایه یک بالاترین امتیاز را دارد.

صدور مدرک پایه سه با توجه به تعداد نیروی فنی و امکانات فنی و نرم افزاری صورت می گیرد.

عوامل موثربرای اخذ رتبه 2 و 3 مشاور تعداد نیروی انسانی متخصص ، میزان مبلغ پروژه های انجام شده ، ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی می باشد.

مزایا و فواید رتبه بندی مشاوران :

-امکان عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی فراهم می شود ، از جمله شرایط عقد قرارداد با مراکز دولتی اخذ و دارا بودن رتبه برای شرکت های مشاور می باشد .
-رتبه بندی شرکت های مشاور نمادی از وضعیت کلی اینگونه شرکت ها می باشد .

-امکان شرکت در مناقصات دولتی ، از جمله شرایط شرکت در این مناقصات ، اخذ گواهی رتبه مشاور می باشد .

مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور:

-اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی

-آخرین صورتجلسه سهامداران

-کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی در قطع A4

-کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا 3 سال گذشته

-کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی جهت بازدید کارشناس

-کپی برابر اصل روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی شامل:شرکتنامه و تقاضانامه،اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها

-تعهدنامه سازمان یا تعهد نامه محضری و تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت.

-اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی

-اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سر ممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه

رتبه بندی پیمانکاران

رتبه بندی پیمانکاران

شرکت هایی امثال شرکت های پیمانکاری که نوع کار آنها خدمات می باشد، برای گرفتن پروژه های کاری باید رتبه اخذ کنند. در حقیقت رتبه بندی پیمانکاران به نوعی تعیین کننده صلاحیت و وضعیت توانایی شرکت های پیمانکار برای انجام امور می باشد .

گواهی رتبه توسط سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعطا می شود .

شرکت های پیمانکاری می توانند از رتبه 1 تا 5 را اخذ کنند . رتبه 5 پایین ترین رتبه می باشد ، که این شرکت ها باید اول این رتبه را اخذ کنند و رتبه 1 بالاترین رتبه اخذ شده توسط یک شرکت پیمانکاری می باشد .

برای اخذ رتبه 5 پیمانکاری، سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، تعداد نیروی فنی و مهندسی عضو هیئت مدیره این شرکت ها را ملاک قرار می دهد که در صورت داشتن شرایط لازم می توانند رتبه 5 پیمانکاری را اخذ کنند .

برای ارتقا رتبه پیمانکاری از رتبه 5 به بالاتر،  ارزش ریالی پروژه های انجام شده توسط شرکت در پانزده سال اخیر و همچنین تعداد و سابقه ی نیرو های فنی و مهندسی شرکت بررسی و ارزیابی می شود و در صورت داشتن شرایط لازم و همچنین ارائه ی اظهارنامه مالیاتی ، شرکت می تواند رتبه بالاتر را اخذ کند

مزایا و فواید رتبه بندی پیمانکاران

-امکان عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی فراهم می شود ، از جمله شرایط عقد قرارداد با مراکز دولتی اخذ و دارا بودن رتبه برای شرکت های پیمانکار می باشد .
-رتبه بندی شرکت های پیمانکار نمادی از وضعیت کلی اینگونه شرکت ها می باشد .

-امکان شرکت در مناقصات دولتی ، از جمله شرایط شرکت در این مناقصات ، اخذ گواهی رتبه پیمانکار می باشد

مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری

1.کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت

 1. مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه – اظهارنامه – روز نامه رسمی – تاسیس و تغییرات

3.مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه، تقاضانامه ،شرکت نامه ،روزنامه رسمی،تاسیس و تغییرات

4.ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی شرکت

5.کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها

6.کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت

مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه 1 الی 4 پیمانکاری

 1. کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت
 2. . مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه – اظهارنامه – روز نامه رسمی – تاسیس و تغییرات
 3. . مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه – تقاضانامه – شرکت نامه – روزنامه رسمی – تاسیس و تغییرات
 4. کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها
 5. کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت

رتبه EPC

رتبه EPC

برای اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت طبق آیین نامه ارجاع کار ارزیابی شود.

بخشی از فرآیند ارجاع کار به پیمانکاران برای اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت است که در ارتباط با پروژه مورد نظر طی آن اجرای کار پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت بر اساس آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی به وسیله دستگاه اجرایی بررسی شده و حائزان شرایط برای دعوت به ارائه پیشنهاد تعیین می شوند.

این نوع پیمانکاران فعالیت های مورد نیاز پرونده را در بخش های مختلف مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی به عهده دارد.

مدت اعتبار این رتبه چهار سال میباشدمهندسین بخش های تدارکات و مهندسی و بخش نصب و راه اندازی و کنترل کیفیت باید طبق جدول های شماره ۴ و ۵ آیین نامه باشند.

رتبه طرح و ساخت غیر صنعتی

تقسیم بندی تخصص ها و رشته های کاری پیمانکاران طرح و ساخت:

 1. رشته ساختمان :
 2.  ۱۱ آموزشی ورزشی بهداشتی   ۱-۲ مسکونی تجاری اداری   ۱-۳ معماری داخلی   ۱-۴ نوسازی بافت های فرسوده    ۱-۵ مقاوم سازی
 3. رشته آب
 4. رشته راه
 5. رشته کشاورزی
 6. اثار تاریخی و فرهنگی

اخذ رتبه مشاور

اخذ رتبه مشاور

همان گونه که می دانید شرکتهای مهندسی مشاور در سه پایه رتبه بندی می شوند و در سایت ساجات نیز این رتبه بندی انجام می شود لذا این شرکت در جهت تکمیل پرونده مشاوران در جهت اخذ رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گام برمی دارد.

یکی از فعالیت های ثبت ملاصدرا در کنار خدماتی مانند ثبت شرکت ها، ثبت اختراع، ثبت برند و … اخذ رتبه مشاور می باشد. تکمیل پرونده رتبه مشاوران یکی از امور تخصصی است که جزئیات زیادی دارد. دریافت مشاوره صحیح در این امر بسیار مهم است.

رتبه بندی پیمانکاران چیست ؟

رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ، بررسی میزان توانایی شرکت ( براساس نفرات و سوابق آنها، تجربه کاری و توان مالی ) می باشد. این بررسی براساس ضوابط و آیین نامه هایی که توسط معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری مصوب می شود انجام می گیرد .

رتبه بندی شرکتها در 11 رشته معرفی شده و در پایه های (1،2،3،4،5) انجام می گیرد که پایه 5 کمترین و 1 بیشترین پایه است. جهت کسب رتبه بندی پایه 5 شرکت می بایست امتیاز نفرات را که برای رشته ( رشته های) درخواستی به صورت مجزا داشته باشد که محاسبه این امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره انجام می گیرد .

جهت کسب پایه چهار (1،2،3،4) شرکت می بایست امتیاز نفرات و سقف تجربه کاری تعیین شده برای هر رشته و پایه و سقف توان مالی تعیین شده برای هر رشته و پایه را به صورت مجزا داشته باشد .

توضیحات بیشتر به تفصیل در فرم های پیوستی و ضوابط و آیین نامه های ارائه شده آمده است .رشته های مختلف پیمانکاری در آیین نامه معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری شرکتها را در 11 رشته مختلف رتبه بندی می کند که عبارتند از :

 1. ساختمان

 2. راه و ترابری

 3.  صنعت و معدن

 4. تاسیسات و تجهیزات

 5. کشاورزی

 6.  آب

 7. مرمت آثار باستانی

 8.  کاوش های زمینی

 9. ارتباطات

 10. نفت و گاز

 11.  نیرو

موضوعات مناسب برای شركت هاي انفورماتيكي

موضوعات مناسب برای شركت هاي انفورماتيكي

بر اساس بند1-1 ماده 1 آيين‎نامه رتبه‎بندي و احراز صلاحيت شركت‎هاي انفورماتيكي مصوب 22/6/1383 شوراي عالي انفورماتيك اساسنامه شركت‎هاي انفورماتيكي متقاضي رتبه‎بندي و احراز صلاحيت مي‎بايد در ارتباط مستقيم با فعاليت‎هاي انفورماتيكي باشد. از اين رو براي اجتناب از درج موارد غير انفورماتيكي در اساسنامه، در زير نمونه‎هايي از موارد قابل قبول و غير قابل قبول، جهت مزيد اطلاع به آگاهي مي‎رسد.

نمونه‎هايي از عبارات قابل قبول به عنوان موضوع فعاليت‎ شركت‎هاي انفورماتيكي

برخی از موضوعات مناسب برای ثبت شرکته ای انفورماتیکی به شرح زیر است

 • مطالعه و طراحي و تحقيقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تكنولوژي و نصب و راه اندازي و تعمير و نگهداري و توليد و ساخت و پشتيباني در زمينه تجهيزات رايانه‎اي و سيستم‎هاي الكترونيكي و مخابراتي و اتوماسيون صنعتي و تجهيزات مهندسي پزشكي رايانه‎اي و تجهيزات ابزاردقيق رايانه‎اي
 • خريد و فروش و صادرات و واردات تجهيزات كامپيوتري و مخابراتي و سيستم‎هاي رايانه‎اي و الكترونيكي – انجام فعاليت در زمينه تجارت الكترونيك
 • تشكيل كلاس‎هاي آموزشي در زمينه رايانه در داخل و خارج ازكشور
 • تامين نيروي انساني متخصص در زمينه موضوع فعاليت شركت
 • انجام خدمات اجرائي و عملياتي و فني و مهندسي در زمينه موضوع فعاليت شركت
 • تهيه مشخصات فني سيستم‎هاي كامپيوتري
 • ايجاد و احداث كارخانه براي توليد كامپيوتر
 • نصب و راه اندازي و تعمير و نگهداري تجهيزات رايانه‎اي و الكترونيكي و مخابراتي و ارتباطي و سويچينگ و آنتن‎ها و كابل‎هاي ارتباطي مربوطه
 • دوربين‎هاي مدار بسته و سيستم‎هاي رايانه‎اي
 • تجهيزات ماهواره‎اي و سيستم‎هاي حفاظتي و ارتباطي
 • مكانيزه كردن سيستم‎هاي اداري و اجراي سيستم‎هاي مكانيزه شده
 • طراحي سيستم‎هاي مختلف رايانه‎اي
 • برنامه نويسي
 • طراحي صفحات اينترنتي
 • شركت در نمايشگاه‎هاي رايانه اي داخلي و خارجي
 • شركت در مناقصات و مزايدات داخلي و خارجي در زمينه موضوع فعاليت شركت
 • تهيه و تامين تجهيزات و قطعات يدكي رايانه‎اي و الكترونيكي و مخابراتي
 • اخذ و اعطاي نمايندگي از شركت‎هاي رايانه‎اي داخلي وخارجي قطعات
 • ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي در زمينه موضوع فعاليت شركت در داخل و خارج از كشور
 • انعقاد قراردادهاي همكاري و مشاركت با شركت‎هاي داخلي و خارجي در زمينه موضوع فعاليت شركت
 • عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه موضوع فعاليت شركت
 • فروش خدمات مهندسي در زمينه رايانه‎اي
 • صادرات خدمات فني و مهندسي در زمينه رايانه
 • توليد نرم افزار
 • فعاليت در زمينه بانكداري الكترونيكي و اتوماسيون بانكي
 • ارايه خدمات اينترنتي و اينترانت
 • تهيه و تامين قطعات و اقلام و ملزومات و مواد مصرفي در زمينه رايانه
 • اجراي طرح‎هاي جامع فن آوري اطلاعات شامل تحليل و طراحي و توليد و استقرار و راه اندازي و پشتيباني راه‎كارهاي مبتني بر نرم افزار در بخش عمومي و دولتي و وزارتخانه‎ها و سازمان‎ها و شركت‎هاي وابسته به دولت و بخش خصوصي
 • تحليل و طراحي و توليد و پشتيباني نرم افزارهاي جامع كاربردي و انجام خدمات مشاوره در زمينه‎هاي فناوري اطلاعات
 • استراتژي و معماري سازماني و متدلوژي و اجراء و نظارت بر پروژه‎هاي فناوري اطلاعات و مهندسي مجدد و بهبود فرآيند و ارائه خدمات مديريتي و مشاوره و طراحي نظام‎هاي مديريتي در زمينه موضوع فعاليت شركت جهت تسهيل و افزايش كارايي سازمان‎ها
 • مشاوره و طراحي و اجراي سيستم‎هاي رايانه و پياده ‎سازي شبكه‎هاي نوين رايانه‎اي و تجهيزات جانبي رايانه‎اي
 • طراحي و توليد و اجراي سيستم‎هاي امنيت شبكه و ارائه خدمات تخصصي در رابطه با شبكه‎هاي مبتني بر فيبر نوري و شبكه‎هاي بي‎سيم و راه حل‎هاي ارتباط با اينترنت جهت سازمان‎ها
 • آموزش دوره‎هاي تخصصي در زمينه آي تي و آي سي تي
 • مشاركت با شركت‎هاي داخلي و خارجي توليد كننده نرم افزار و سخت افزار
 • خريد و فروش سهام شركت‎ها و سازمان‎هاي مجاز دولتي و خصوصي با موضوع فعاليت مشابه در بورس اوراق بهادار و يا خارج از آن
 • سرمايه گذاري و مشاركت در ساير شركت‎ها با موضوع فعاليت مشابه از طريق تعهد سهام شركت‎هاي جديد و يا خريد و تعهد سهام شركت‎هاي موجود
 • دريافت وام و تسهيلات مالي و اعتباري اعم از ارزي و ريالي در زمينه موضوع فعاليت شركت
 • انجام پروژه‎هاي انفورماتيكي و فن آوري اطلاعات
 • طراحي و ساخت و نصب و راه اندازي و تعميرات و آموزش در زمينه كامپيوتر و سيستم‎هاي الكترونيكي و اينترنتي و اتوماسيون صنعتي و ‌اتوماسيون اداري و ابزار دقيق رايانه‎اي
 • طراحي و راه اندازي و تعميرات سيستم‎هاي كامپيوتري و كنترلي
 • خريد و فروش كامپيوتر و لوازم جانبي آن و سيستم‎هاي الكترونيكي
 • انجام امور قراردادي و برآورد پروژه در زمينه موضوع فعاليت شركت
 • تعمير و نگهداري ماشين آلات صنعتي رايانه‎اي و پزشكي رايانه‎اي
 • انجام خدمات فني و طراحي در زمينه موضوع فعاليت شركت
 • ارائه كليه خدمات مديريتي از جمله آناليز و تحليل سيستم و طراحي سيستم و طرح‎هاي تكنولوژيكي در زمينه موضوع فعاليت شركت
 • ارائه كليه خدمات اطلاع رساني و فناوري اطلاعات و ارتباطات و آموزش آن (ICT)
 • طراحي و نصب و پشتيباني شبكه‎هاي كامپيوتري
 • صادرات و واردات تجهيزات رايانه‎اي و تهيه و توليد سيستم‎هاي رايانه‎اي و بسته‎هاي نرم افزاري
 • صادرات نرم افزار و خدمات مهندسي ‎ در زمينه موضوع فعاليت شركت
 • خريد و فروش و صادرات و واردات ماشين‎هاي اداري رايانه‎اي و ديجيتالي
 • ارايه خدمات مشاوره مديريت و مديريت طرح در زمينه موضوع فعاليت شركت
 • ارايه خدمات مشاوره مهندسي و نظارت بر طرح‎ها در زمينه موضوع فعاليت شركت
 • طراحي و توسعه سيستم‎هاي نرم افزاري و سخت افزاري
 • انجام مطالعات راهبردي (استراتژيك) و طرح‎هاي جامع
 • خريد و فروش و واردات و صادرات كليه خدمات و كالاهاي مجاز كامپيوتري و فناوري اطلاعات و ارتباطات – انجام خدمات برنامه‎ريزي و كنترل پروژه و خدمات مهندسي ارزش و مطالعات امكان‎سنجي و توجيه پذيري فني و اقتصادي طرح‎هاي انفورماتيكي
 • توليد و پشتيباني نرم افزارهاي سفارش مشتري، توليد و فروش و پشتيباني بسته هاي نرم افزاري
 • ايجاد پورتال‎هاي اطلاع رساني
 • مشاوره و نظارت بر طرح‎هاي انفورماتيكي
 • تهيه و اجراي طرحهاي جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • طراحي و اجرا و پشتيباني شبكه داده ها
 • توليد و ارايه كليه قطعات و تجهيزات وسخت افزارهاي كامپيوتري
 • مطالعات و برنامه ريزي راهبردي و برنامه‎ريزي كسب و كار سازماني و طراحي و بازنگري ساختار سازماني و مهندسي مجدد فرآيندها
 • مديريت و برنامه‎ريزي توليد و تكنولوژي و مديريت نگهداري و تعميرات جامع و مديريت كيفيت جامع و مديريت بهره وري جامع و مدل‎هاي تعالي سازماني و مديريت تأمين و جذب منابع مالي و سرمايه گذاري داخلي و خارجي و مديريت ريسك و طراحي و تدوين استراتژي و بازاريابي و انجام تحقيقات بازار و مديريت ارتباط با مشتري و مديريت زنجيره تأمين و مديريت دانش و مديريت زمان و مديريت تغيير و مديريت بحران در زمينه موضوع فعاليت شركت

 

نمونه‎هايي از عبارات غيرقابل قبول به عنوان موضوع فعاليت‎ شركت‎هاي انفورماتيكي

توضيح آنكه عباراتي كه به صورت عام بوده يا در زمينه‎هايي به غير از رايانه و فن‎آوري اطلاعات و ارتباطات باشد پذيرفته نخواهد شد. بعضي از اين موارد به شرح زير است :

 • واردات و صادرات كليه كالاهاي تجهيزات مجاز بازرگاني
 • انجام كليه امور بازرگاني
 • فعاليت در زمينه تأسيسات، برق، الكتريكي، الكتروتكنيك، قدرت، مكانيك، ابنيه، كشاورزي، صنعت …
 • خريد و فروش و صادرات و واردات ماشين‎هاي اداري
 • انجام امور خدماتي در زمينه‎هايي به جز رايانه
 • جملاتي كه شامل عبارت “غير مستقيم” باشد.

شرایط ، مدارک اخذ و مدارک تمدید گواهی تایید صلاحیت از وزارت کار

شرایط ، مدارک اخذ و مدارک تمدید گواهی تایید صلاحیت از وزارت کار

شرایط اخذ مجوز تائید صلاحیت :

گواهی تائید صلاحیت عموماً به شرکتهای ارائه دهنده خدمات بطورمثال:خدمات پشتیبانی، حفظ و نگهداری فضای سبز،تاسیسات و … تعلق میگیرد.

درابتدا این شرکتها با توجه به موضوع ثبت شده فعالیت در روزنامه رسمی تاسیس شرکت، درخواست اخذ گواهی را به انجمن صنفی پیمانکاران ارائه میدهند.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی تائید صلاحیت از وزارت کار:

1- اصل و کپی کلیه مدارک ثبتی شرکت

2- اصل و کپی سند مالکیت در صورت مالک بودن

3- اصل اجاره نامه رسمی و کپی از آن در صورت مستاجر بودن

4- تکمیل فرم بازرسی بهمراه مهر و امضای مجاز شرکت

تذکر: آدرس دفتر مرکزی شرکت نباید واحد مسکونی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی تائید صلاحیت:

کلیه مدارک فوق بهمراه مفاصا حساب دارائی و مفاصا بیمه تامین اجتماعی و لیست پرداختی حقوق و دستمزد پرسنل

شرايط عمومي تشخيص صلاحيت پيمانكاران حقوقی و حقیقی

شرايط عمومي تشخيص صلاحيت پيمانكاران حقوقی و حقیقی

 • تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران؛
 • نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر؛
 • داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت سربازي؛
 • عضويت در سازمان استان؛
 • نداشتن سابقه محروميت، محكوميت يا ممنوعيت از فعاليت هاي پيمانكاري؛
 • عدم اشتغال به كار در شركتهاي مشاوره و عدم عضويت در هيأت مديره شركتها و مؤسسات مهندسين مشاوره فعال در رشته مرتبط با درخواست متقاضي براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران.

شرايط عمومي تشخيص صلاحيت پيمانكاران حقوقي:

 • شركت در سازمان ثبت شركتها به ثبت رسيده باشد؛
 • نداشتن محروميت، محكوميت يا ممنوعيت از انجام كارهاي پيمانكاري؛ • عضويت در سازمان استان؛
 • هيچكدام از شركاء يا مديران شركت يا مؤسسه داراي سهام يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي مهندسين مشاور عضو سازمان نباشند.

 نحوه تقاضاي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران حقيقي و حقوقي:

 متقاضي بايد فرم تقاضاي رتبه بندي خود را تكميل و به همراه مدارك و مستندات به واحد رتبه بندي تحويل و رسيد دريافت نمايد.

ياد آوري: صحت مدارك ارائه شده از طرف متقاضي توسط كميته استعلام مي گردد.

 شاخص طبقه بندي پيمانكاران حقيقي:

طبقه حداقل امتیاز مورد نیاز
1 1300
2 1000
3 750
4 500
5 300

شاخص رتبه بندي پيمانكاران حقوقي:

طبقه حداقل امتیاز مورد نیاز
1 9600
2 8300
3 6500
4 4900
5 3540
6 2070
7 1110
8 510

حدود خدمات و وظايف پيمانكاران حقيقي و حقوقي:

 • اجراي طرحها و پروژه ها

1- عمليات اجرايي

2- مديريت انجام عمليات اجرايي

 • نقشه برداري و مميزي

گرايش رتبه بندي پيمانكاران حقيقي و حقوقي:

 • امور زراعي؛
 • امور باغباني؛
 • امور جنگل؛
 • امور مرتع، آبخيزداري و بيابان زدائي؛
 • صنايع كشاورزي، چوب و كاغذ و مكانيزاسيون؛
 • شيلات و آبزيان، اجراي سايتهاي پرورش آبزيان؛
 • نگهداري و فرآوري، درجه بندي و بسته بندي محصولات كشاورزي؛
 • بهسازي و اصلاح اراضي
 • احداث و راهبري تأسيسات آبياري و زهكشي و آبياري تحت فشار؛
 • ايجاد پارك، فضاي سبز و نگهداري آن؛
 • دامپروري؛
 • امور گياهپزشكي؛
 • خدمات آزمايشگاهي ( خاكشناسي- گياهپزشكي)؛
 • آب و خاك و امور زيربنائي؛
 • محيط زيست طبيعي؛
 • ترويج و آموزش روستائيان و بهره برداران؛

ياد آوري (1) : هر عضو حقيقي حداكثر در دو گرايش از گرايشهاي فوق متناسب با رشته تحصيلي دانشگاهي خود و میزان سابقه کار      مي تواند تقاضاي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي نمايد.

يادآوري (2): هر عضو حقوقي مي تواند حداكثر در ده گرايش از گرايشهاي فوق با توجه به برخورداري از نيروي كارشناسي شاغل تمام وقت درخواست رتبه بندي نمايد.

عوامل امتياز آور پيمانكاران حقيقي:

 • سابقه کار مرتبط به صورت بیمه؛
 • قراردادهاي انجام كار پيمانكاري؛
 • دوره هاي آموزشي؛
 • آزمون ادواري؛

يادآوری: هر عضو حقيقي براي تشخيص صلاحيت در طبقه پنج بايد حداقل داراي دوسال سابقه کار مفید و موًثر تخصصی باشد یا دوره کارورزی سازمان نظام مهندسی را گذرانده باشد یا فوق لیسانس باشد.

عوامل امتياز آور پيمانكاران حقوقي:

 • سابقه كار مفيد و مرتبط مديرعامل، اعضاء هيئت مديره و پرسنل شاغل تمام وقت ؛
 • ميزان كارهاي انجام شده شركت؛
 • دارائيهاي شركت (امكانات، تجهيزات، ماشين آلات و نقدينگي)

ياد آوري (1) : ارائه تمامي مدارك و مستندات مرتبط به همراه فرم تقاضا ضروري است .

يادآوري (2) : هر عضو حقوقي براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي در رتبه هشت بايد يك كارشناس با سابقه كار حداقل 2 سال در گرايش مربوط داشته باشد.