ایزو 9001 چیست؟

ایزو 9001 چیست؟

چه کسی سود می برد؟

سازمان ها برای حفظ موقعیت بازار ملی و بین المللی خود، می بایست با هدف تولید محصول و همچنین استفاده از فرایندهای با کیفیت ، در بازار رقابت برای بهبود گام بردارند. از این رو برای نیل به این مبهم استفاده از سیستمی مشخص که در عرضه بین المللی بارها مورد استفاده قرار گرفته باشند ، توصیه می شود.

ایزو مدیریت کیفیت ۹۰۰۱

  توضیحاتی در مورد ایزو مدیریت کیفیت :

به کارگیري یک سیستم مدیریت کیفیت، یک تصمیم استراتژیک براي سازمان است که به سازمان کمک می نماید تا عملکرد کلی خود را بهبود داده و یک مبناي منطقی براي فعالیت هاي توسعه پایدار فراهم نماید. مبناي بالقوه استقرار مدیریت کیفیت براساس این استاندارد بین المللی براي یک سازمان شامل موارد زیر می باشد:

الف) توانایی ارائه مستمر محصولات و خدماتی که الزامات مشتري، قانونی مقرراتی را برآورده می سازند

ب) تسهیل فرصت ها به منظور افزایش رضایت مشتري

ج)پرداختن به ریسک ها و فرصت هاي مرتبط با اهداف و محیط سازمان

د) توانایی اثبات انطباق با الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت، این استاندارد بین المللی می تواند توسط طرف هاي درون و برون سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

مقصود این استاندارد بین المللی به این معنی نیست که نیاز به موارد زیر باشد:

  • یکسانی در ساختار سیستم هاي مختلف مدیریت کیفیت
  • هم راستایی مستندات با ساختار بند به بند این استاندارد بین المللی
  • استفاده از واژگان خاص این استاندارد بین المللی در سازمان

الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده در این استاندارد بین المللی، مکمل الزامات محصولات و خدمات می باشد. این استاندارد بین المللی رویکرد فرآیند شامل چرخه PDCA) طرح ریزي، اجرا، بررسی و اقدام) و تفکر مبتنی بر ریسک را بکار گرفته است.

رویکرد فرآیندي سازمان را قادر می سازد تا اطمینان یابد که منابع کافی به فرآیندها اختصاص یافته و مدیریت می شوند و فرصت هاي بهبود تعیین شده بر روي آن ها اقدام انجام می گیرد.

تفکر مبتنی بر ریسک، سازمان را قادر می سازد تا عواملی که می توانند موجب انحراف فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت از نتایج طرح ریزي شده، شوند را تعیین نموده و کنترل هاي پیشگیرانه اي براي به حداقل ساندن این اثرات منفی و استفاده حداکثر از فرصت هایی که با آن ها به وجود می آیند به کار گیرد.

 

برآورده سازي مستمر الزامات و پرداختن به نیازها و انتظارات آینده، باعث می شود سازمان ها با چالش قرار گرفتن در یک محیط داراي پیچیدگی و پویایی رو به افزایش مواجه شوند. به منظور دستیابی به این هدف، سازمان علاوه بر اصلاح و بهبود، ممکن است از اشکال متنوعی از بهبود، همچون تغییر اساسی، نوآوري و سازمان دهی مجدد ضروري باشد. در این استاندارد بین المللی، اشکال مختلف فعل ها به صورت زیر استفاده می شود:

  • ” باید” نشان دهنده یک الزام است
  • ” بایستی” نشان دهنده یک توصیه است
  • ” ممکن است” نشان دهنده یک اجازه است
  • ” می تواند” نشان دهنده یک امکان یا قابلیت است

اطلاعاتی که با “یادآوري” نشان داده شده اند، براي راهنمایی در درك یا شفاف سازي الزام مربوطه می باشند.

این استاندارد بین المللی بر مبناي اصول مدیریت کیفیت که در استاندارد ISO9000 توصیف شده اند، می باشد.این توصیف ها شامل شرح هر اصل، دلیل اهمیت هر یک از اصول براي سازمان، مثال هایی از منافع مرتبط با این اصول و مثال هایی از اقدامات رایج به منظور بهبود عملکرد سازمان، هنگام به کارگیري این اصول می باشد.

این استاندارد بین المللی به منظور افزایش رضایت مشتري از طریق برآورده کردن الزامات وي، استفاده از رویکرد فرآیندي را به هنگام توسعه، اجرا و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، ترویج می نماید.

چه چیزی به دست می آید؟

• تحقق یافتن اهداف سازمان
• وضوح و شفافیت فرآیندهای داخلی سازمان و استفاده بهینه از موقعیتها
• جلوگیری و پیشگیرانه عمل نمودن به جای اصلاح خطاها
• بهبود فعالیتها و ارتقاء کارآیی سازمان از بروز عدم انطباق
• رضایت کارکنان و مشتریان
• صرفه جویی در هزینه و زمان
• بهبود مستمر

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *